LHQ gửi thư tố giác chung cho Việt Nam về vụ buôn người ở Serbia

LHQ gửi thư tố giác chung cho Việt Nam về vụ buôn người ở SerbiaMuốn bài trừ nạn buôn lao động, phải truy tận gốc: các công ty xuất khẩu lao động ở Việt NamMạch Sống, ngày 21 tháng 1, 2022http://machsongmedia.orgHôm nay 8 chuyên gia LHQ về nhân quyền gửi thư tố giác chung cho chính quyền Việt Nam, Trung…

Xem Tiếp >>>>