Chuyện Kể Cùng Con Cháu

Chuyện Kể Cùng Con Cháu

Năm ấy giao tranh vừa chấm dứt

Hoà bình đã ký tại Pa ri

Hai miền Nam Bắc thôi chinh chiến

Ngưng bắn dừng quân rửa chiến y

Miền Nam trở lại nếp thanh bình

Êm đềm vui cảnh hết đao binh

Chỉnh tranh thành phố, xây đường sá

Đâu biết ngoài kia giặc vẫn rình

Cuộc chiến tương tàn giữa Bắc Nam

Do phe Cộng sản động lòng tham

Miền Nam trù phú thơm lành quá

Như miếng mồi ngon trước kẻ gian

Nên dù mới ký xong hoà ước

Giặc vẫn còn nuôi cái ý đồ

Mở mang bờ cõi cho Vô sản

Đến tận Miền Nam của Tự Do

Rồi một mùa xuân năm bảy lăm

Kinh hoàng đổ ập xuống miền Nam

Từng đoàn thiết giáp từ phương bắc

Tràn xuống như cơn lốc bạo tàn

Dân tộc hãi hùng cuộc biển dâu

Miền Nam hạnh phúc, đẹp, sang, giàu

Ngập chìm tăm tối như miền Bắc

Trở thành hành khất giống như nhau

Chỉ có bọn người gây chiến chinh

Phản nòi theo Các mác Lê nin

Hồ hởi vênh vang mừng chiến thắng

Dưới cờ liềm búa đảng “quang vinh”

Từ đó hai Miền thành nạn nhân

Của nền chuyên chính đảng lưu manh

Nhân danh chủ nghĩa phường vô sản

Cướp sạch sành sanh cả nước, dân

Từ đó quê hương chìm tang tóc

Địa ngục trần gian trên núi sông

Triệu người vượt biển tìm đường sống

Thế giới năm châu cũng chạnh lòng

Các con chớ có quên nguồn gốc

Ta là dân Việt cháu Hùng Vương

Tránh loài quỉ đỏ nên lưu lạc

Mong ngày quang phục lại quê hương.

https://fdfvn.wordpress.com

Bài Liên Quang