Orange County sẽ gửi phiếu bầu bãi nhiệm Newsom vào Thứ Hai

Orange County sẽ gửi phiếu bầu bãi nhiệm Newsom vào Thứ Hai

August 13, 2021 

SANTA ANA, California (NV) – Cơ Quan Bầu Cử Orange County (OCRV) sẽ gửi 1.8 triệu phiếu bầu bãi nhiệm Thống Đốc Gavin Newsom cho cử tri quận hạt vào Thứ Hai, theo nhật báo The Orange County Register hôm Thứ Sáu, 13 Tháng Tám.

Cuộc bỏ phiếu sẽ xác định ông Newsom được tiếp tục tại chức hay được một trong 46 ứng cử viên thay thế.

Cơ Quan Bầu Cử Orange County chuẩn bị gửi phiếu bầu cử bãi nhiệm Thống Đốc Gavin Newsom cho cử tri quận hạt. (Hình: OC Registrar of Voters)

Ngày bầu cử chính thức – cũng là ngày bỏ phiếu cuối cùng – là ngày 14 Tháng Chín, nhưng cử tri có thể đi bỏ phiếu sớm ở nhiều nơi trong quận hạt từ ngày 4 Tháng Chín, ông Neal Kelley, giám đốc OCRV, cho biết.

Theo dự trù, việc bỏ phiếu sẽ diễn ra nhanh chóng vì chỉ có một cuộc bầu cử duy nhất, ông Kelley cho hay.

Sẽ có 64 nơi cử tri có thể đến bỏ phiếu trực tiếp, cộng với 120 “drop box” để bỏ phiếu bằng thư. Ngoài ra, cử tri cũng có thể gửi phiếu qua Bưu Điện Mỹ (USPS).

Để bảo đảm phiếu bỏ bằng thư được kiểm, cử tri phải ký tên và ghi ngày lên phong bì như hướng dẫn, và nếu gửi qua bưu điện, thư phải được đóng dấu trễ nhất là ngày 14 Tháng Chín và đến tay OCRV trễ nhất là ngày 21 Tháng Chín.

Mới đây, “drop box” được đặt thêm tại Tòa Thị Chính ở Gaden Grove, Laguna Beach và San Juan Capistrano, cũng như Văn Phòng Chánh Lục Sự Orange County ở Laguna Hills.

Cử tri nên dùng bút mực xanh hoặc đen để đánh dấu trên phiếu bầu vì đó là cách tốt nhất để máy kiểm phiếu đọc được.

Ông Kelley cho hay ông nghe nhiều người nói khó hiểu câu hỏi gồm hai phần trên phiếu bầu: Nếu chọn “No” rồi, cử tri vẫn có quyền chọn ứng cử viên họ thích hay không, trong trường hợp ông Newsom bị bãi nhiệm – và lựa chọn đó được tính hay không? Câu trả lời là được.

“Cử tri có quyền chọn “Yes” hay “No” về việc bãi nhiệm (ông Newsom) và cũng có quyền chọn ứng cử viên,” mà lựa chọn này sẽ không loại bỏ lựa chọn kia, ông Kelley giải thích.

Nếu đa số cử tri chọn “No” đối với việc bãi nhiệm, phần chọn ứng cử viên sẽ không có giá trị, nhưng ông Kelley cho biết ông vẫn sẽ đăng đầy đủ kết quả lên ocvote.com.

Thông thường, trong những cuộc bầu cử đặc biệt, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu rất thấp, trung bình khoảng 25% trong những cuộc bỏ phiếu địa phương trước đây ở Orange County, theo ông Kelley.

Ông lưu ý mặc dù trong cuộc bầu cử bãi nhiệm Thống Đốc Gray Davis năm 2003, 60.9% cử tri bỏ phiếu, nhưng vì đó là cuộc bầu cử bất thường.

Lần này, “cử tri cho rằng cuộc bầu cử không có gì đáng chú ý nhiều,” ông Kelley nói, và cho biết thêm rằng hồi năm 2003, “có ông (Arnold) Schwarzenegger lên ‘The Tonight Show’ công bố ra tranh cử. Cuộc bầu cử đó khác lắm.” (Th.Long)

Bài Liên Quan