BIỂN KHÔ

BIỂN KHÔ

Con ơi đừng khóc nữa

Tay mẹ đã rã rời

Bế con cả ngày trời

Vượt hàng trăm cây số

Mẹ con mình bỏ phố

Dẫu về bằng tay không

Cũng có ngoại chờ mong

Pha cho con ly sữa

Vú mẹ còn gì nữa

Mà con cứ day hoài

Cả tháng cháo với rau

Lấy gì con chụt mãi

Trời cũng đã tối rồi

Cha dừng lại đi thôi

Kiếm lề đường chợp mắt

Ngày mai mình đi tiếp ”

Muỗi ơi tha con tao

Người tau đây cứ hút

Bụng tau giờ nóng sốt

Mong trời sáng cho mau

Để kịp giờ thông chốt”

Ngoại thì điện cứ hối

Mau đem cháu tao về

Cơm rau ở vùng quê

Mẹ con cùng qua bữa

Thôi con đừng khóc nữa

Để mẹ bế con nghe

(tôi viết những dòng này, mà nước mắt cứ chảy ,dù tôi là đàn ông được xem là cứng cỏi)

Le Van Em

Bài Liên Quan